Nápověda → BBcode

BBCode je zkratka pocházející z anglického Bulletin Board Code, tedy kód pro publikaci na nástěnkách, v tomto případě online nástěnkách, což chápejme jako online diskuse. Byl zaveden ze dvou důvodů. Jednak spousta uživatelů nemá tušení, že webovské stránky psány jsou psány jakýmci zvláštním jazykem, jednak dovolíte-li, aby kdejaký Franta bábinej vkládal na vaši stránku HTML kód, máte zaděláno na průšvih. Může dojít k narušení kódování stránky, změně jejího vzhledu, k její nefunkčnosti, k otevření vrátek pro škodlivé vetřelce, atd.

Proto byl zaveden BBcode, který je jednodušší, ale zase neumožňuje úplně všechno. Navíc nemá jednotnou syntaxi a také implementace do stránek probíhá různě, takže nelze se stoprocentní jistotou tvrdit, že bude fungovat vždy a všude, kde je jeho užití povoleno. Obecně lze říci, že BB code je značkovací jazyk používaný pro formátování příspěvků v online diskusních fórech.

Tolik jakási předmluva a teď něco k příkladům konkrétního použití.

Je třeba si zapamatovat několik zásad:

  • Jsou to speciální značky, jejichž použitím odlišíme, zvýrazníme text či mu dáme nějakou speciální vlastnost.
  • Značky jsou VŽDY uzavírány do hranatých závorek, např. [xx], přičemž levou závorku nejsnáz napíšete dvojstiskem kláves AltGr+F a pravou AltGr+G.
  • Značky jsou VŽDY párové, tedy “začátek” a “konec” jimi uvozené vlastnosti. Konec se značí stejně jako začátek, jen se před značku napíše lomítko, tedy takto [/xx].
  • Zároveň mohou být tyto značky vnořené, což znamená, že mezi značkami “XX” a “/XX” mohu použít další značku “YY”. Validní zápis musí vypadat takto: XX -YY – YY -XX, tedy jak sami vidíte, značky YY jsou vnořeny mezi značky XX. Pokud byste se dopustili omylu a zapsali pořadí obráceně, tedy namísto 1-2-2-1 třeba 1-2-1-2, nebude to fungovat.

Zde je několik praktických příkladů formátování textu:

Zapíšete-li [b]Tučné písmo[/b], výsledek bude vypadat takto: Tučné písmo

Zapíšete-li [u]Podtržené písmo[/u], výsledek bude vypadat takto: Podtržené písmo

Zapíšete-li [i]Kurzíva[/i], výsledek bude vypadat takto: Kurzíva

Zapíšete-li [color=#FF0000]Červené písmo[/color], výsledek bude vypadat takto: Červené písmo

Zapíšete-li [color=blue]Modré písmo[/color], výsledek bude vypadat takto: Modré písmo

Zapíšete-li [b][u]Tučný, podtržený text[/u][/b], výsledek bude vypadat takto: Tučný, podtržený text


Rovněž aktivní odkaz (tzv. link) můžete vytvořit pomocí značek:

Základní zápis vypadá takto: [url]http://www.monkey-moto.cz/[/url] a v textu so zobrazí jako http://www.monkey-moto.cz/.
Náš systém ovšem rozpozná budoucí odkaz sám a automaticky ho zaktivizuje, jakmile ho zapíšete či přes schránku vložíte do textového políčka příspěvku.
(Je tedy zbytečné jej takto zapisovat. Příklad je uveden jen pro pochopení logiky zápisu.)

Jiná situace ovšem nastává, pokud byste chtěli, aby stejný odkaz v textu zněl např. Monkey Moto Club, pak by příslušný zápis musel vypadat takto: [url=http://www.monkey-moto.cz/]Monkey Moto Club[/url]


Vložení obrázku:

monkey-bike-red

Pokud chcete do svého příspěvku v diskusním fóru vložit obrázek, který je fyzicky na internetu buď někde úplně jinde, anebo v jiné části našeho webu, učiníte to rovněž pomocí značek. Základem zápisu je přesná http adresa obrázku. Před ní a za ní pak musíte vložit párovou značku IMG, což je zkratka z anglického IMAGE = obrázek.
Zapíšete tedy např. toto:
[img]http://www.monkey-moto.cz/wp-content/uploads/2015/02/monkey-bike-red.png[/img]


Vložení aktivní E-mailové adresy:

Podobně jako URL se dají do textu vložit i E-mailové adresy. Jsou v podstatě dvě možnosti.
Buď zapíšete [email]jméno@doména.přípona[/email] a výsledek bude vypadat takto: jméno@doména.přípona,

anebo podobně jako u URL adresy zapíšete [email=jméno@doména.přípona]Moje E-mailová adresa[/email] a výsledek se zobrazí jako Moje E-mailová adresa.

V našem diskusním fóru se však o tento zápis nepokoušejte, nebyli byste úspěšní. Přímé vkládání adres je vábničkou pro všelijaké roboty, tudíž nebezpečné a proto ho náš systém nedovolí!

Aktualizováno 16.2.2013
* * * * *