Proč právě WordPress?

WordpressOd samého začátku, kdy se začalo vážně uvažovat o vytvoření klubového webu, byly jasné tři věci:

  • Aby nebyla aktualizace závislá na jednom člověku, který třeba zrovna nemá čas a aktuálnost je tím pádem vepsí, nehledě na to, že přitažlivost takového webu versus populum rapidně klesá, musí být dána možnost podílet se na jeho náplni co nejširšímu okruhu členů.
  • Nelze spoléhat na to, že všichni, jejichž schopnosti a ochota podělit se s ostatními o zážitky, fotky, postupy, atd. jsou velice platné, budou ochotni se naučit či již ovládají kódování v HTML či PHP.
  • Web nesmí stát a padat se znalostmi jednoho člověka, neboť pokud by se, nedej pánbůh, něco stalo, případně by se s klubem i sám rozloučil, pokračování v započatém díle by bylo více než obtížné.

Z toho celkem logicky vyplynul jediný možný závěr – nutnost užití nějakého centrálního redakčního systému, jenž je obecně rozšířen, takže jej ovládá řada lidí a je k němu dostupná masivní podpora. Pomocí RS bude jednak umožněno podílet se na vytváření webu i naprostým laikům, jednak v případě potřeby může být administrátor nahrazen jiným, aniž by hrozilo odepsání celého obsahu a nutnost začít znovu od počátku.

V tuto chvíli obecně nejrozšířenější systémy jsou tři – Drupal, Joomla a WordPress. Pro klubový web by s odkazem do budoucna byla pravděpodobně nejvhodnější Joomla, nicméně její vnitřní struktura je pro začátečníka velice nepřehledná a složitá, což by mohlo mnohé potenciální přispěvatele spíše odradit. Proto padla volba na WordPress, který je spíše blogovacím nástrojem než CMS jako takovým, nicméně řada lidí provozujících vlastní blogy na různých open systémech se s ním nebo jemu podobným již setkala, bariéra čehosi nového se tím tedy poněkud snižuje.

CMS je zkratka pocházející z anglického content management system – systém pro správu obsahu. Je to software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu.

Stejně jako jiné CMS i WordPress je jen jádrový systém, který poskytuje základní funkce, a rozšiřuje se pomocí tzv. zásuvných modulů, (zásuvný modul = plugin – z anglického slovesa to plug in – zasunout), jež jeho stávající funkce rozšiřují nebo chybějící doplňují.

V případě našeho klubového webu je takovým rozšiřujícím modulem např. NextGen Gallery. Jádro WordPressu sice základní možnosti práce s obrázky má, ale NGG umožňuje daleko více, od vytváření alb až po různé přechodové efekty. Čili rozšiřuje omezené možnosti základního WP.

Naopak třeba diskusní fórum, bez nějž bychom si asi svůj web jen těžko dokázali představit, ve svém základu WordPress nemá. Proto je použitý plugin Simple:Press typickým modulem doplňujícím.

Dalo by se říci, že pomocí modulů lze vystavět systém se sovětsky neomezenými možnostmi. Tak to bohužel pravda není. Negativní stránkou mozkového GNU GPL trustu je občasná nekompatibilita některých komponent. Jednoduše řečeno si všechno nerozumí se vším. Něco si dokážete opravit, u něčeho se holt musíte rozhodnout, co je pro vás přínosnější a to méně přínosné opustit. Tato problematika však již zcela jistě přerůstá účel tohoto textu a proto ji nechme stranou.

Naopak účelem bylo poskytnout otevřené informace o systému a ujistit tak chorobné škarohlídy, že klubová webová stránka nestojí a nepadá s jedním člověkem a v případě, že by dosavadní webmaster dále – ať již z jakéhokoliv důvodu – nemohl web obhospodařovat, je možné směle pokračovat bez ztráty květinky, neboť WordPress ovládá kdekdo.

S tím úzce souvisí i vlastnictví doménového jména (monkey-moto.cz) a vlastnictví, resp. objednávka a zaplacení webhostingu. Obě dvě věci jsou ve své podstatě obchodní smlouvou a není možné, aby subjektem uzavírajícím obchodní vztah byla skupina osob bez právního statutu. Nechceme-li – což z mnoha důvodů opravdu nechceme – zakládat občanské sdružení, nezbývá, než aby jménem ostatních vystupoval jednotlivec. A aby svého postavení nemohl zneužít, jak někteří předem typicky počesku předpokládají, je majitelem domény někdo a hosting je psaný opět na někoho jiného.

V případě potenciální neshody, kdy by se vlastník domény protivil obecné vůli většiny, je vždy možné založit nové doménové jméno a web na něj přesměrovat. Naopak pokud by majitel hostovaného prostoru chtěl obsahem webu nakládat coby svým výlučným vlastnictvím a nedovolil vnější zásah do systému či si nezřízeně přisvojoval rozhodovací práva v neladu s názorem většiny, může zasáhnout president klubu, který má k dispozici “jaderný kufřík” s jedinečnými a nezměnitelnými přístupovými kódy, tudíž snadno může sám či s pomocí třetí osoby celý obsah klubového webu přesunout na jiný webhosting.

Tím budiž i napříště důrazně dementovány ony pesimistické vize, které operují údajnými minulými zkušenostmi, že kdosi vlastní to a někdo jiný zase tohle, někdo někoho někam nechce pustit, protože je to jeho, a podobné a další bláboly. Jen hlupák sedí na tom málu, co ví, neboť toho sám už moc vymyslet nedokáže. Chytří lidé jsou k sobě vstřícní a vzájemně se podporují, což jim přináší nejen užitek, ale i jistý pocit uspokojení.

A my chytří jsme!

Aktualizováno 30.3.2013
* * * * *